DWF

Faaliyet Alanları

  • Uygulamalar
    İş Hukuku & Emeklilik

    OGB Avukatlık Ortaklığı, müvekkillerinin faaliyet gösterdikleri sektörlerin dinamiklerine uygun olarak, iş sözleşmelerinin ve diğer gerekli istihdam belgelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinden, iş sözleşmelerinin tek taraflı veya karşılıklı olarak sona erdirilmesine kadar her aşamada, müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda yargı önünde veya karşılıklı müzakerelerde müvekkillerini temsil etmektedir. Büromuz, bireysel iş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların yanı sıra, sendikal uyuşmazlıklarda, toplu işten çıkarma ve fesih süreçlerinde, kilit personelin ve yönetici düzeyindeki çalışanların problemlerin çözümlenmesi konularında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

    Hizmetlerimiz, yabancı çalışanlar konusunda temsil ve danışmanlık, çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri, iş kazalarından dolayı sorumluluk, rücu talepleri, çalışanların fikri mülkiyet hakları ve buluşları, kıdem ve ihbar tazminatları hususlarını da içermektedir.